Problem5513--[数值问题]哥德巴赫猜想1

5513: [数值问题]哥德巴赫猜想1

[Creator : ]
Time Limit : 1.000 sec  Memory Limit : 128 MB

Submit

Description


哥德巴赫猜想1(gdbh.pas/c/cpp)

哥德巴赫猜想:

   任意一个不小于6的偶数都可分解成两个素数之和。

输入一个数n<=maxlongint;
输出共一行,包含两个素数,从小到大,用空格隔开。


Source/Category